Loading...
Testen & toetsen 2017-12-12T09:21:29+00:00

Testen & toetsen

Scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs volgen de vorderingen van de leerlingen op verschillende manieren, zoals aan de hand van repetities, overhoringen, observaties, e.d.  Door de leerling te volgen kan de school het onderwijs goed laten aansluiten op de mogelijkheden van de leerling. Daarnaast kan de school vroegtijdig signaleren of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Veel scholen nemen naast de schoolgebonden toetsen ook algemene toetsen af. Aan de hand van deze toetsen kunnen de prestaties van de leerlingen van een school worden vergeleken met die van het hele land. Dit zegt niet alleen iets over de vorderingen van de leerlingen, maar ook over het onderwijs van de school.

Wanneer een leerling niet goed mee lijkt te kunnen komen op school is het nodig om de oorzaak te achterhalen. Vaak is dit niet gemakkelijk en is er sprake van een combinatie van oorzaken. Er kan iets gebeurd zijn in de thuissituatie of een langdurige ruzie met klasgenoten. Deze situaties kunnen vervolgens leiden tot minder aandacht voor het leren. Ook kan blijken dat de gemaakte schoolkeuze te hoog of te laag gegrepen is. In dit laatste geval kan worden besloten tot het afnemen van een intelligentieonderzoek.

De kijk op testen verandert. Testen meten maar een ‘klein deel’ van de leerling, namelijk alleen de intelligentie of alleen de vorderingen of allen het gedrag. Het is goed om het geheel van leerlingkenmerken te beeld te hebben en uit te gaan van de mogelijkheden in plaats van de moeilijkheden. Scholen leggen om deze reden een leerlingvolgsysteem aan waarin de gehele schoolloopbaan van de leerling, in al zijn facetten, is weergegeven