Loading...
SWV-VO 2018-03-02T12:25:01+00:00

Samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR)

Het samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR) is een overzichtelijk samenwerkingsverband, met een relatief beperkt aantal scholen en besturen. Dit betekent korte lijnen, kennen en gekend worden en een inzichtelijke beleidscyclus met posities voor bestuurders, directies, docenten en leerlingen en ouders. Het samenwerkingsverband VOVPR is een stichting. In het kader van Passend Onderwijs zijn onlangs de statuten gewijzigd. In de statuten zijn de grondregels en bepalingen die behoren bij de stichting opgenomen.

Download

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VOVPR zijn alle activiteiten en plannen van het samenwerkingsverband VOVPR opgenomen. Het ondersteuningsplan is in het voorjaar van 2014 vastgesteld. Het meerjarig plan geldt voor vier jaar, maar zal jaarlijks worden bijgesteld.

Download

Het samenwerkingsverband VOVPR telt ca. 11.000 leerlingen en is met dit aantal een gemiddeld samenwerkingsverband. De omvang van het samenwerkingsverband VOVPR maakt het goed mogelijk in een relatief hoge frequentie te overleggen. Regelmatig overleg betekent dat er snel ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Voor de communicatie verschijnen nieuwsbrieven, zijn basisdocumenten en presentaties beschikbaar, heeft het samenwerkingsverband VOVPR een website en worden voorlichtingsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. Nieuw voor het samenwerkingsverband VOVPR is de rol van de ouders.

Het samenwerkingsverband VOVPR heeft hierin een ondersteunende rol, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van informatiemateriaal voor scholen en folders voor ouders. Het samenwerkingsverband VOVPR heeft als belangrijkste doelstelling dat binnen de regio van het samenwerkingsverband geen leerling tussen wal en schip belandt. Om dit te bereiken hanteert het samenwerkingsverband VOVPR de volgende uitgangspunten:

  • Er is een dekkend aanbod van onderwijsvoorzieningen.
  • De ondersteuningsvraag van de leerling is het uitgangspunt.
  • De ouders zijn de gesprekspartners van de school.
  • De scholen hebben deskundige docenten.
  • De overgangen tussen PO-VO en VO-MBO verlopen vloeiend.
  • Er is een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg.