Loading...
Rochade 2017-12-12T09:30:44+00:00

Rochade

Rochade is de tijdelijke onderwijsopvangvoorziening van het samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR) en gevestigd in Spijkenisse.

Rochade is bedoeld voor leerlingen in de scholen van voortgezet onderwijs van het Samenwerkingsverband VOVPR waarbij de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school (tijdelijk) overstijgt.

Rochade biedt de volgende activiteiten aan:

  • Activiteiten op het gebied van onderwijs
  • Activiteiten op het gebied van gedragsbeïnvloeding en sociale vaardigheden
  • Onderzoek en observatie
  • Individuele en meer groepsgerichte benadering
  • Samenwerking met ouders
  • Samenwerking met scholen
  • Begeleiding bij terugplaatsing
  • Werken aan eigen verantwoordelijkheid voor leerlingen

Rochade biedt twee trajecten aan, namelijk Rebound en MaatWerk(t).

Rochade
Rebound is bedoeld voor leerlingen die een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden. Ook kunnen het leerlingen zijn die onvoldoende weerbaar zijn om zich staande te houden in de sociale structuur van de school. In het reboundtraject volgt de leerling een niet vrijblijvend programma om binnen enkele maanden een nieuwe start te kunnen maken in een passende vorm van onderwijs. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de plaatsende school. Deze school blijft ook verantwoordelijk voor het aanleveren van schoolwerk en toetsen. Lees meer

Maatwerk(t)
Het doel van Maatwerk[t] is het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in het vmbo en het versterken van de startpositie van de jongere op het MBO. Afhankelijk van de onderwijs- en zorgbehoefte wordt een maatwerk programma gemaakt met een mix van werk, stage en school. De jongere wordt zo mogelijk teruggeleid naar een reguliere (v)mbo opleiding. Er zijn nauwe contacten met de regionale MBO’s voor plaatsing van de leerlingen. Lees meer

Aanmeldingsprocedure
Scholen kunnen een leerling aanmelden voor een plaatsing bij Rochade.
Dit kan via een aanvraag voor een arrangement extra ondersteuning bij de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO). Deze aanvraag wordt altijd eerst met de ouders overlegd. Zonder toestemming van de ouders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Voor een aanvraag is verder nodig een diagnostisch beeld opgesteld door de School Maatschappelijk Werker. Lees meer