Publicaties en procesdures
 2018-04-10T09:58:56+00:00

Publicaties en procesdure’s

Onderstaande, door het samenwerkingsverband VO Voorne Putten Rozenburg (VOVPR) en de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) ter beschikking gestelde publicaties kunt u hier bekijken en downloaden.

Reglement Hoor-en adviescommissie
Handreiking Procedures voor het V(S)O
Handreiking bij adviezen LWOO, PrO en VSO voor het Primair en Speciaal Onderwijs

Arrangementen 2017 – 2018

Reglement Ondersteuningsplanraad
Ondersteuningsplan SWV VOVPR
Statuten Samenwerkingsverband
Verzuim- en Thuiszitters protocol

Content volgt