Privacy 2018-04-10T09:22:51+00:00

Privacy

Het samenwerkingsband VOVPR gebruikt persoonsgegevens en wisselt deze uit.
De belangrijkste bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn:

  • Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
  • Persoonsgegevens mogen alleen voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld.
  • Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt moet ten minste op de hoogte zijn van de identiteit van de organisatie of persoon die deze persoonsgegevens verwerkt.
  • De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd.