Loading...
Passend onderwijs 2017-12-12T09:26:56+00:00

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Het doel van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen, met als uitgangspunt: regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. Passend Onderwijs is dus geen apart schooltype, maar een nieuwe manier van kijken naar de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van kinderen.

Het bestuur van het samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR) heeft voor de invoering en uitwerking van Passend Onderwijs tien uitgangspunten geformuleerd. Lees meer

Wat verandert er?
In het systeem van Passend Onderwijs ontvangen scholen middelen om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt aan de hand van een plan, dat de school in overleg met de ouders maakt. Niet in alle samenwerkingsverbanden wordt dit hetzelfde georganiseerd. Er zullen dus verschillen tussen regio’s zijn in de manier waarop de extra ondersteuning aan leerlingen wordt uitgevoerd.
Het idee daarbij is dat scholen zelf heel goed weten wat er binnen het samenwerkingsverband voor hun leerlingen beschikbaar is om de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

Met de invoering van passend onderwijs krijgen de scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zorgplicht. Dat betekent dat de school voor de leerling die aangemeld wordt een passende onderwijsplek moet bieden.

Als dit niet mogelijk is zal deze school in overleg met de ouders een andere school voor voortgezet onderwijs zoeken. De school is, ondanks de zorgplicht, niet verplicht om een leerling te plaatsen. In het geval de school kan aantonen dat zij de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft niet kan bieden, kan de school besluiten de leerling niet toe te laten. De zorgplicht blijft dan wel van toepassing.

Vanaf 1 augustus 2014 worden er geen “rugzakjes” meer afgegeven. Als een leerling al in bezit is van een “rugzakje” loopt deze door tot uiterlijk augustus 2016. Wanneer de leerling na deze datum nog extra ondersteuning nodig heeft, kan de school voor voortgezet onderwijs een aanvraag voor het arrangement ‘Op Maat’ indienen bij de Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO). Lees meer