Leerweg Ondersteunend Onderwijs & Praktijkonderwijs 2018-04-25T12:43:57+00:00

Leerweg Ondersteunend Onderwijs & Praktijkonderwijs

De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) verzorgt de aanvragen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en toelaatbaarheidsverklaringen praktijkonderwijs (PrO). Een aanwijzing voor LWOO geeft de leerling recht op extra leerwegondersteuning. De invulling van LWOO is per school verschillend. Een toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op elke school voor praktijkonderwijs. Met een toelaatbaarheidsverklaring PrO is het in een aantal situaties mogelijk om te worden toegelaten tot een leerweg in het VMBO met LWOO.
Lees meer volgt

Wanneer de onderzoeksgegevens door de CIZO zijn ontvangen worden deze in het systeem Onderwijs Transparant gezet. Het Primair Onderwijs is verantwoordelijk voor het overhandigen en bespreken van deze uitslagen met de ouders.
Het kan voorkomen dat de CIZO tot een ander advies komt dan het primair onderwijs en/of de leerlingen en/of de ouders. In die situaties zal de CIZO in overleg gaan met de betrokken partijen. Als de ouders en/of de school het niet eens zijn met het advies van de CIZO, kan bezwaar worden aangetekend bij de Commissie van Bezwaar van het samenwerkingsverband VOVPR.
Link bezwaar