Loading...
Leerling overstap 2017-12-12T09:22:53+00:00

Leerlingoverstap

De overgang naar een andere school, of dit nu van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs is of van Voortgezet naar Middelbaar Beroeps Onderwijs, is voor leerlingen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment, dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt.

Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat het Primair Onderwijs, het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aandacht besteden aan de afstemming tussen de onderwijssoorten en de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij de overstap naar een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs of het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Op speciale voorlichtingsavonden, opendagen, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel over de scholen te weten komen.

Voor meer informatie over de VO-scholen, die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR), verwijzen wij u naar de website van de scholen.

Voor meer informatie over MBO-scholen verwijzen wij u naar de MBO-wijzer.