Loading...
CIZO 2017-11-27T10:46:13+00:00

Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO)

De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR). De CIZO heeft een onderzoeks- en adviesfunctie, verzorgt de aanvragen leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO), kent de arrangementen toe en fungeert als toewijzingscommissie toelaatbaarheid Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor de clusters 3 en 4.

Elke leerling met extra ondersteuningsbehoefte verdient aangepast onderwijs, ondersteuning en begeleiding om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. De CIZO heeft hierin een adviserende en toekennende rol.

De CIZO ondersteunt hierin de scholen voor Voortgezet Onderwijs die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband VOVPR. Lees meer

Voor goede doorgaande lijnen van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs wordt intensief samengewerkt met het samenwerkingsverband Kindkracht en de daarbij aangesloten scholen. Bezoek website

De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs beslist of leerlingen toelaatbaar zijn voor het VSO, in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring tot Praktijkonderwijs of een aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs. Daarnaast heeft de CIZO een rol (aanvraag en evaluatie) in de arrangementen Rochade, Opstart/Doorstart en ‘op maat’, de thuiszitters, de overstap po – vo en de terugkeer van VSO-leerlingen naar het VO.

Het team van de CIZO bestaat uit:

Voor de arrangementen:
Voorzitter: Tineke Torreman
Orthopedagogen: Leo Poot, Kay Derks en Karin Tuijtel
Leerplicht: Anja Krouwel
Rochade: Wil Krauweel

Voor de aanvragen lwo en pro:
Voorzitter: Tineke Torreman
Secretariaat: Annemieke Bacas-Schotte en Elly Smulders

Voor meer informatie over de CIZO kunt u contact opnemen via het mailadres of telefoonnummer.

Contact