ANBI 2018-04-10T09:57:39+00:00

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het Samenwerkingsverband Voorne – Putten – Rozenburg (VOVPR) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren: de naam van de instelling, de contactgegevens van de instelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de functie en namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.

Content volgt