Welkom op de website van het Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten en Rozenburg (VOVPR). Deze website is bedoeld iedereen die met het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Voorne – Putten – Rozenburg te maken heeft.

OUDERS
SCHOLEN
CONTACT

Om het aantal reisbewegingen en het aantal contacten/mogelijke besmettingen tot een minimum te beperken werken medewerkers van ons samenwerkingsverband zoveel mogelijk thuis.

Medewerkers die behoren tot een kwetsbare risicogroep werken sowieso thuis. Dit geldt ook voor medewerkers met verkoudheidsklachten. De telefoon op kantoor zal worden doorgeschakeld, daarnaast zijn de medewerkers bereikbaar op hun gsm:

Roger Meijer, directeur: 06 50 97 26 44

Tineke Leuvekamp, voorzitter CIZO: 06 51 919 370

Karin Tuijtel, orthopedagoog CIZO: 06 83 43 19 05

Gernand Ekkelenkamp, strategisch adviseur: 06 57 58 85 22

Elly Smulders en Annemieke Bacas, beleidsondersteuning/administratie:

06 82 26 47 00 en 06 82 26 36 05 telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag

Deze regels gaan in op 28-9- en gelden vooralsnog tot 17 oktober.

In verband met de maatregelen rond het coronavirus is de bereikbaarheid van VOVPR aangepast. Van maandag tot en met donderdag is VOVPR telefonisch bereikbaar tussen 8.30 – 13.00 uur op telefoonnummer 0181-699000. Op overige momenten kunt u VOVPR ook per mail bereiken, onderstaand de e-mailadressen van onze medewerkers.

Werkzaamheden Consultteam tot en met 6 april 2020
Nieuwe consultaanvragen door reguliere scholen gaan niet door tot 6 april. Mochten hierdoor onoverkomelijke situaties ontstaan, is het consultteam via telefoon, mail of een melding in OT bereikbaar voor overleg. Er wordt dan een oplossing gezocht binnen de mogelijkheden die er nu zijn.
Individuele (leerling)begeleiding valt uit. Het beleid van VOVPR is om alle bijeenkomsten af te zeggen. Alternatieve overlegvormen (online, telefonisch, mail) zijn mogelijk; één van de betrokkenen kan het initiatief nemen om dat te organiseren.
Contactgegevens consultteam:
Karin Tuijtel, k.tuijtel@vovpr.nl

Werkzaamheden Commissie Integrale Zorg en Onderwijs met betrekking tot de toelaatbaarheid vso, pro en Rochade tot en met 6 april 2020
Indicaties en herindicaties voor TLV’s vanuit het VSO en aanvragen voor TLV’s PRO kunnen doorgaan. De CIZO medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per mail bereikbaar. Bij vragen kan er per mail contact op worden genomen met de CIZO medewerkers. Er zal dan zo snel mogelijk per mail of telefonisch gereageerd worden. Voor vragen over TLV’s VSO of Rochade: Leo Poot (l.poot@vovpr.nl) of Karin Tuijtel (k.tuijtel@vovpr.nl), voor vragen over TLV’s PRO: Elly Smulders (e.smulders@vovpr.nl) of Annemieke Bacas (a.bacas@vovpr.nl).

De communicatie vanuit de CIZO naar scholen en ouders toe zal zo veel mogelijk digitaal verlopen, via Onderwijs Transparant of via e-mail. Afhankelijk van ontwikkelingen kan dit worden uitgebreid naar de verzending van besluiten en begeleidende brieven per mail.

Het samenwerkingsverband VOVPR telt 13 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In het samenwerkingsverband liggen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Ook de deelgemeente Rozenburg behoort tot het samenwerkingsverband VOVPR.

Het samenwerkingsverband VOVPR wil aan elke leerling passend onderwijs bieden. Het samenwerking werkt vanuit de volgende visie:

  • Waar mogelijk en wenselijk inclusief onderwijs door versterking van het regulier onderwijs.
  • Vroegtijdig signaleren en vroegtijdig handelen.
  • De ontwikkeling van curatieve voorzieningen naar preventieve interventies.
  • Het belang van de leerling en de ouders is hierbij het uitgangspunt.

Mocht u na het bekijken van deze website nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.


Contactgegevens

Via het keuzemenu in de bovenbalk is informatie over de deelonderwerpen beschikbaar. De informatie ingedeeld in vier informatiedelen, over het samenwerkingsverband, voor de scholen, voor ouders en wat na het voortgezet onderwijs. Mocht u na het bekijken van deze website nog vragen hebben of aanvullende informatie willen ontvangen, dan kunt u per e-mail of telefonisch contact opnemen.