Rochade

Rochade zal als onderwijsvoorziening vanaf 1 augustus 2018 bestaan uit één groep waarbij de leerlingen zowel op de eigen school als op Rochade onderwijs en ondersteuning krijgen. Deze voorziening duurt voor leerlingen maximaal 3 maanden en is drie vaste dagen per week open. Leerlingen kunnen dus maximaal drie dagen per week Rochade bezoeken. De overige dagen, minimaal 2, blijven zij op de vo-school.

Vooraf aan de toelating Rochade vindt standaard een consulttraject plaats.