Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband VOVPR zijn alle activiteiten en plannen van het samenwerkingsverband opgenomen. Het tweede ondersteuningsplan (periode 2018 – 2022)  is in het voorjaar van 2018 vastgesteld. Het meerjarig ondersteuningsplan geldt voor vier jaar, maar zal jaarlijks worden bijgesteld. In het ondersteuningsplan is ook de meerjarenbegroting opgenomen.

Download Ondersteuningsplan