Na het VO

Van VO naar MBO

De overgang van Voortgezet naar Middelbaar Beroeps Onderwijs, is voor leerlingen, ouders en leraren een belangrijk en bijzonder moment, dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Om de overstap soepel te laten verlopen en te zorgen dat leerlingen een doorgaande leerlijn ervaren, is het van belang dat het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs en het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) aandacht besteden aan de afstemming tussen de onderwijssoorten en de ondersteuningsbehoefte van een leerling.

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij de overstap naar een school voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs of het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Op speciale voorlichtingsavonden, opendagen, op websites en in brochures en gidsen kunt u veel over de scholen te weten komen.

Voor meer informatie over de VO-scholen, die aangesloten zijn bij het Samenwerkingsverband VOVPR verwijzen wij u naar de websites van de scholen.