Commissie Integrale Zorg en Onderwijs

De Commissie Integrale Zorg en Onderwijs (CIZO) heeft een onderzoeks- en adviesfunctie, verzorgt de aanvragen voor praktijkonderwijs (PrO), kent de arrangementen toe en beslist over de toelaatbaarheid voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor de clusters 3 en 4. Daarnaast bepaalt de CIZO de toelating tot Rochade.

Het team van de CIZO bestaat uit:
Voorzitter: Tineke Torreman
Orthopedagogen: Leo Poot en Karin Tuijtel
Secretariaat: Annemieke Bacas en Elly Smulders

Voor meer informatie over de CIZO kunt u contact opnemen via het mailadres of telefoonnummer.

Contactgegevens